MY MENU

FREE

US $0

Dung lượng lưu trữ 500MB / 500MB (ngày) Băng thông

Tên miền phụ

thông báo email

Thiết lập SEO

Google Analytics

Quản lý Thành viên

5 bảng quản trị

1 Trình chiếu

1 Cửa sổ bật lên

1 Thư viện Ảnh

BASIC

US $10.99tháng

US $13.74

(Thanh toán hàng năm 20% giảm giá)

Dung lượng lưu trữ 10GB / 10GB (ngày) Băng thông

Tên miền phụ

thông báo có email

Thiết lập SEO

Google Analytics

Quản lý Thành viên

Truy cập Miền Riêng

Thêm ứng dụng phải trả phí

Bảng quản trị không giới hạn

Không giới hạn trình chiếu

Không giới hạn quảng cáo

Thư viện Ảnh Trượt Không giới hạn

Ứng dụng trả phí có thể được áp dụng sau khi mua hàng trong ứng dụng Quản trị viên-ứng dụng của tôi

VI
Switch The Language
Select Dubuplus(Country)